Konec

 al-x-413259-unsplash

Jak se nachýlil konec školního roku, nachýlil se i konec školního časopisu Zpravodaje Gymnázia Opatov. Doufám, že jsme nepsali jen pro pobavení naše, ale i pobavení našich čtenářů. Pokud by Vám snad Zpravodaj chyběl, malou úlitbou Vám může být náš archiv; pokud shledáte, že nedostačuje Vaší poptávce po pravidelné publicistické tvorbě, další školní časopis čeká na založení…

Za celou redakci Vám děkuji, že jste našimi věrnými čtenáři byli, a přeji, ať se Vám daří i bez Zpravodaje.

// šefredaktor

Advertisements